Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 08/10/2018

Πραγματοποιήθηκε στις 08/10/2018,  Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Λέσχης Μοτοσικλετιστών – VStrom. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε εξ αναβολής της συγκληθείσας στις 01/10/2018, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.

Παραβρέθηκαν 17 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  1. Αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής των μελών
  2. Ημερομηνία διεξαγωγής ετήσιας Πανελλήνιας συνάντησης

Θέμα 1ο

Αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής των μελών

Σχετικά με την αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής λόγω των αυξημένων πλέον λειτουργικών εξόδων της λέσχης υπήρξαν δύο προτάσεις :

  • Αύξηση της συνδρομής σε 50 ευρώ για τα μέλη της Αττικής και αντίστοιχα 25 για τα μέλη της επαρχίας
  • Αύξηση της συνδρομής σε 40 ευρώ για τα μέλη της Αττικής και αντίστοιχα 20 για τα μέλη της επαρχίας

Μετά από ψηφοφορία ανάμεσα στα 17 παρόντα μέλη ανέδειξε ως επικρατέστερη την πρόταση της αύξησης των 50 ευρώ για τα μέλη της Αττικής και αντίστοιχα 25 ευρώ για τα μέλη της επαρχίας με εννέα (9) ψήφους. Πέντε (5) μέλη ψήφησαν την δεύτερη πρόταση και υπήρχαν και τρία (3) λευκά.

Η αναπροσαρμογή της συνδρομής θα είναι άμεση με αρχική ημερομηνία την 09/10/2018.

Θέμα 2ο

Ημερομηνία διεξαγωγής ετήσιας Πανελλήνιας συνάντησης

Σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής ετήσιας Πανελλήνιας συνάντησης της λέσχης και προκειμένου να μην συμπίπτει με το Αντάμωμα των λεσχών το οποίο έχει μια ιδιαίτερη δυναμική και πραγματοποιείται μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Ιουλίου αποφασίστηκε ως πιο εφικτή ημερομηνία (με 13 ψήφους υπέρ) να γίνεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Τέλος ανακοινώθηκε από το προεδρείο ότι από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη από αυτή την ημερομηνία και μετά, η εβδομαδιαία συνάντηση των μελών της λέσχης θα γίνεται ημέρα Τετάρτη από τις 19:00 και μετά. Οι Γενικές Συνελεύσεις της λέσχης μας και άλλες κλειστές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση έληξε.

Περιστέρι 09/10/2018

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

Γιώργος Μποβιάτσος                                                                        Ελευθέριος Βεργετζής