Το ΔΣ συνεδρίασε στις 26-9-2016 και αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση της ομάδας καθολικών συντονιστών (κόκκινοι) από το forum. Σε συνεννόηση με τους διαχειριστές του, αποφασίστηκε ότι αυτοί είναι αρκετοί για την ορθή λειτουργία του, με βάση την παρούσα επισκεψιμότητά του.
Επίσης, αποφασίστηκε ότι τα μέλη του ΔΣ δεν θα έχουν δικαίωμα διαχείρισης ή συντονισμού και θα διακρύνονται στο forum με ξεχωριστό χρωματισμό σε ειδική ομάδα.