Πρακτικά Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης 17/03/2019

Πραγματοποιήθηκε στις 17/03/2019,  Απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Λέσχης Μοτοσικλετιστών – VStrom, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε εξ αναβολής της συγκληθείσας στις 10/03/2019, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 9 του καταστατικού.

Τα μέλη είχαν κληθεί κανονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού.

Παραβρέθηκαν 18 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  1. Οικονομικός απολογισμός – έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  2. Διοικητικός απολογισμός
  3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών

 

Θέμα 1ο

Οικονομικός Απολογισμός

Το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Ξέστερνος Φραγκίσκος ανέγνωσε την έκθεση της επιτροπής για τον οικονομικό έλεγχο που διεξήγαγε, η οποία και επισυνάπτεται.

Σημειώθηκαν και συζητήθηκαν δύο σημεία :

  • Ότι το υπόλοιπο του ταμείου βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο περσινό πράγμα που δικαιολογεί την αύξηση της συνδρομής που είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη γενική συνέλευση.
  • Ότι υπήρχαν αρκετά έξοδα για τα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραστατικά. Ο πρόεδρος κος Βεργετζής Ελευθέριος και ο ταμίας Αγγελογιανόπουλος Περικλής ενημέρωσαν το σώμα ότι αυτό έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ με σκοπό τον περιορισμό των εξόδων. Η εξελεγκτική επιτροπή δεν εντόπισε αναντιστοιχία εξόδων με αγορές και το σώμα ομόφωνα έκανε αποδεκτή την πρακτική αυτή και ότι δεν υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνης.

Ο Οικονομικός απολογισμός τέθηκε σε ψηφοφορία και υπερψηφίστηκε ομόφωνα.

Θέμα 2ο

Διοικητικός Απολογισμός

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βεργετζής Ελευθέριος έκανε τον διοικητικό απολογισμό της χρονιάς.
Συζητήθηκε το θέμα της μικρής συμμετοχής των μελών στις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις της λέσχης ειδικότερα σε περίοδο που η λέσχη χρειάζεται στήριξη στο νέο της χώρο.

Συγκεκριμένα για τις εκδρομές έγινε αναφορά στην μη ενεργή συμμετοχή της ομάδας του εκδρομικού τόσο σαν παρουσία όσο και σαν οργάνωση που οδήγησε τον πρόεδρο να αναλάβει εκείνος το εκδρομικό.

Ειδικότερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή των μελών στην κοπή της πίτας άλλων λεσχών οι οποίες μας στήριξαν στην κοπή της δικής μας. Επιβαρύνθηκε ως επί το πλείστων το ΔΣ σε αυτό τον ρόλο. Προτάθηκε και έγινε αποδεκτό, στο μέλλον να υπάρχει προγραμματισμός και οργανωμένη συμμετοχή και άλλων μελών της λέσχης σε αυτές τις εκδηλώσεις.

Ενημερώθηκε το σώμα ότι τυπικά δεν υφίστανται πλέον τα παραρτήματα Αιτωλοακαρνανίας-Αχαΐας και Αργολίδας μιας και δεν συμπληρώνουν πλέον τον απαιτούμενο αριθμό μελών. Υπάρχει ένα νέο παράρτημα στη Χαλκίδα με αρκετά μέλη όπως επίσης και 12 νέα μέλη στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά μέλη που δεν έχουν ανανεώσει τις συνδρομές τους και πρέπει να αυξηθούν τα μέλη της Αθήνας ώστε να είναι βιώσιμη η συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης.

Θέμα 3ο

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 14/04/2019 στο χώρο της λέσχης. Κατάθεση υποψηφιοτήτων έως τις 27/04/2019.

Εξελέγη ομόφωνα Εφορευτική Επιτροπή για τα διεξαγωγή των εκλογών με τρία τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Τα μέλη είναι:

  1. Κοντογιαννάτος Σπύρος, τακτικό
  2. Γιαννακάρης Παναγιώτης, τακτικό
  3. Μποβιάτσος Γιώργος, τακτικό
  4. Μόφορης Γιάννης,  αναπληρωματικό

Μετά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση έληξε.

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                               Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

Μποβιάτσος Γιώργος                                                                                                Βεργετζής Ελευθέριος