Μέλη του παραρτήματός μας συμμετείχαν εθελοντικά στη υποστήριξη της διεξαγωγής του Ποδηλατικού γύρου Κερκίνης που έγινε στις 19 Ιουνίου 2016.