Το παράρτημά μας, πάντα δραστήριο και ανήσυχο, συμμετείχε μαζικά στις πρόσφατες εκδρομές της λέσχης μας, στην Παύλιανη και την Αρβανίτσα.