Το παρόν είναι μία μετάφραση που έχει κάνει συνάδελφος σε διπλανό φόρουμ στο manual της μηχανής του, ότι αναφέρεται μέσα ισχύει πάντως γενικότερα για όλα τα μηχανάκια οπότε μπορεί είτε να βοηθήσει κάποιον στο να λύσει ένα πρόβλημα μόνος του είτε όταν πάει στο μάστορα να είναι υποψιασμένος.

Ο κινητήρας δεν ξεκινάει ή ξεκινάει δύσκολα

1. Χαμηλή συμπίεση

* Αρρύθμιστες βαλβίδες
* Φθαρμένες βαλβίδες
* Λάθος χρονισμός κινητήρα
* Φθαρμένα ελατήρια πιστονιού
* Η μίζα δε γυρίζει αρκετά γρήγορα τον κινητήρα
* Τα μπουζί δεν είναι σφιγμένα στη θέση τους

2. Τα μπουζί δεν έχουν σπινθήρα

* Βρώμικα μπουζί
* Βρεγμένα μπουζί
* Πρόβλημα σε πολλαπλασιαστή
* Ο πολλαπλασιαστής δεν παίρνει ρεύμα
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα

3. Δεν πηγαίνει καύσιμο στον κινητήρα

* Βουλωμένο φίλτρο βενζίνης ή τσακισμένο σωληνάκι βενζίνης
* Πρόβλημα στην αντλία βενζίνης
* Πρόβλημα στη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης καυσίμου
* Πρόβλημα σε μπεκ ψεκασμού καυσίμου
* Πρόβλημα στο ρελέ αντλίας βενζίνης
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα

4. Λάθος μείγμα, αναλογία καυσίμου/αέρα

* Πρόβλημα στη ρύθμιση του TPS
* Πρόβλημα στην αντλία βενζίνης
* Πρόβλημα στη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης καυσίμου
* Πρόβλημα στο TPS
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου
* Πρόβλημα στον αισθητήρα εισαγωγής αέρα
* Πρόβλημα στον αισθητήρα πίεσης αέρα
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στην βαλβίδα κενού
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα

5. Ο κινητήρας δεν κρατάει ρελαντί

* Οι βαλβίδες χρειάζονται ρύθμισμα
* Έχουν φθαρεί οι έδρες στις βαλβίδες
* Φθαρμένος στροφαλοφόρος
* Μεγάλο διάκενο στα μπουζί
* Πρόβλημα στον πολλαπλασιαστή
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στο TPS
* Πρόβλημα στην αντλία βενζίνης
* Πρόβλημα στο συγχρονισμό της εισαγωγής αέρα
* Φθαρμένο ή κομμένο σωληνάκι υποπέσεις

Ο κινητήρας σβήνει εύκολα

1. Λάθος μείγμα, αναλογία καυσίμου/αέρα

* Πρόβλημα στον αισθητήρα πίεσης αέρα ή στο κύκλωμα
* Βουλωμένο φίλτρο βενζίνης
* Πρόβλημα στην αντλία βενζίνης
* Πρόβλημα στη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης καυσίμου
* Φθαρμένο ή κομμένο σωληνάκι υποπέσεις
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
* Πρόβλημα στο θερμοστάτη
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα

2. Πρόβλημα στο σύστημα ψεκασμού

* Πρόβλημα σε μπεκ ψεκασμού
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα
* Πρόβλημα στη μπαταρία ή χαμηλή τάση σε αυτήν

3. Πρόβλημα στα κυκλώματα ελέγχου κινητήρα FI

* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης καυσίμου
* Πρόβλημα στο TPS
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης κεντροφόρου
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου
* Πρόβλημα στο ρελε αντλίας βενζίνης

4. Πρόβλημα στον κινητήρα

* Βρώμικα μπουζί
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου ή στην ECU
* Τσακισμένο σωληνάκι βενζίνης
* Αρρύθμιστες βαλβίδες

Θόρυβος στον κινητήρα

1. Θόρυβος από τις βαλβίδες

* Πολύ μεγάλο διάκενο
* Ασθενή ή σπασμένα ελατήρια βαλβίδων
* Φθαρμένα καπελότα ή εκκεντροφοροι
* Κατεστραμμένα ή αρπαγμένα κουζινέτα εκκεντροφορου

2. Θόρυβος από τα πιστόνια

* Φθαρμένα πιστόνια ή κύλινδροι
* Πολλά κατάλοιπα άνθρακα στο θάλαμο καύσης
* Φθαρμένα ελατήρια πιστονιού
* Φθαρμένος πείρος πιστονιού

3. Θόρυβος από την καδένα εκκεντροφορου

* Φθαρμένη καδένα
* Φθαρμένες γλίστρες καδένας
* Δε λειτουργεί ο εντατηρας καδένας

4. Θόρυβος από το συμπλέκτη (καμπάνα)

* Φθαρμένος πρωτεύον άξονας
* Φθαρμένα δόντια στους δίσκους συμπλέκτη
* Παραμορφωμενοι δίσκοι συμπλέκτη, καμπάνα, πλατο
* Ασθενή ελατήρια συμπλέκτη

5. Θόρυβος από το στροφαλοφόρο

* Φθαρμένα (αρπαγμένα) ρουλεμάν
* Φθαρμένα (αρπαγμένα) μέταλλα στροφαλοφόρου
* Φθαρμένα (αρπαγμένα) μέταλλα μπιέλας

6. Θόρυβος απο το κιβώτιο ταχυτήτων

* Φθαρμένα γρανάζια
* Φθαρμένες φρουκέτες
* Φθαρμένα ρουλεμάν

7. Θόρυβος απο την αντλία νερού

* Μεγάλο μπόσικο στον άξονα της αντλίας νερού
* Φθαρμένο ή κατεστραμμένο impeller
* Φθαρμένη ή κατεστραμμένη τσιμούχα αντλίας νερού
* Φθαρμένο κέλυφος αντλίας

Ο κινητήρας δεν αποδίδει στις υψηλές στροφές

1. Πρόβλημα στα ηλεκτρικά/μηχανικά μέρη του κινητήρα

* Ασθενή ελατήρια βαλβίδων
* Φθαρμένοι εκκεντροφόροι
* Λάθος χρονισμός κινητήρα
* Μικρό διάκενο στα μπουζί
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στον πολλαπλασιαστή
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου
* Τσακισμένο σωληνάκι βενζίνης
* Πρόβλημα στην αντλία βενζίνης
* Πρόβλημα στο TPS

2. Πρόβλημα στην εισαγωγή αέρα

* Βρώμικο φίλτρο αέρος
* Πρόβλημα στις πεταλούδες εισαγωγής αέρα
* Κομμένο λάστιχο στο σώμα εισαγωγής αέρα
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στη βαλβίδα κενού
* Πρόβλημα στη βαλβίδα ενεργοποίησης κλαπέ εισαγωγής αέρα

3. Πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή σε κάποιον αισθητήρα

* Χαμηλή πίεση καυσίμου
* Πρόβλημα στο TPS
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης εκκεντροφορου
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου
* Πρόβλημα στο GPS (Gear Position Sensor)
* Πρόβλημα στον αισθητήρα πίεσης αέρα
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στο συγχρονισμό της εισαγωγής αέρα

Η ισχύς του κινητήρα είναι μειωμένη

1. Προβλήματα στο εσωτερικό του κινητήρα ή σε ηλεκτρικά μέρη

* Αρρύθμιστες βαλβίδες
* Ασθενή ελατήρια βαλβίδων
* Λάθος χρονισμός βαλβίδων
* Φθαρμένα ελατήρια πιστονιού
* Φθαρμένες έδρες βαλβίδων
* Βρώμικα μπουζί
* Λάθος τύπος μπουζί
* Βρώμικα μπεκ ψεκασμού
* Αρρύθμιστο TPS
* Βρώμικο φίλτρο αέρος
* Πρόβλημα στο συγχρονισμό της εισαγωγής αέρα
* Φθαρμένο ή κομμένο σωληνάκι υποπέσεις
* Μεγαλύτερη ποσότητα λαδιού στο Κάρτερ
* Πρόβλημα με την αντλία βενζίνης
* Πρόβλημα με τον αισθητήρα στροφαλοφόρου

2. Πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή σε κάποιον αισθητήρα

* Χαμηλή πίεση καυσίμου
* Πρόβλημα στο TPS
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης εκκεντροφορου
* Πρόβλημα στο GPS
* Πρόβλημα στον αισθητήρα πίεσης αέρα
* Πρόβλημα στην ECU

Υπερθέρμανση κινητήρα

1. Πρόβλημα στο εσωτερικό του κινητήρα

* Ανεπαρκής ποσότητα λαδιού στο καρτερ
* Πρόβλημα στην αντλία λαδιού ή στην κυκλοφορία του λαδιού
* Λάθος τύπος λιπαντικού
* Πρόβλημα στο σύστημα ψύξης του κινητήρα

2. Φτωχό μείγμα αέρα/καυσίμου

* Βραχυκυκλωμενος αισθητήρας πίεσης αέρα
* Βραχυκυκλωμενος αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα
* Πρόβλημα με το σωληνάκι πίεσης καυσίμου
* Πρόβλημα με το μπεκ ψεκασμού
* Πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού

3. Άλλοι παράγοντες

* Μεγαλύτερη προπορεία ανάφλεξης από την απαιτούμενη λόγω προβλήματος με την ECU
* Υπερβολικό τέντωμα αλυσίδας
* Δεν υπάρχει αρκετό ψυκτικό υγρό στο κύκλωμα
* Οι ψήκτρες στο ψυγείο νερού/λαδιού είναι βρώμικες/λασπωμένες
* Πρόβλημα στο διακόπτη ενεργοποίησης βεντιλατερ, δεν ανάβει (θερμοστάτης, φούσκα κλπ ονομασίες)
* Πρόβλημα στις σωλήνες κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού
* Παγιδευμένος αέρας στο κύκλωμα ψύξης του κινητήρα
* Πρόβλημα στην αντλία κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού
* Λάθος τύπος ψυκτικού υγρού
* Πρόβλημα στο θερμοστάτη (δεν ανοίγει)

Ο κινητήρας δεν ανεβάζει θερμοκρασία

* Πρόβλημα στο διακόπτη ενεργοποίησης βεντιλατερ, δεν σβήνει (θερμοστάτης, φούσκα κλπ ονομασίες)
* Εξαιρετικά κρύος καιρός
* Πρόβλημα στο θερμοστάτη (δεν κλείνει)

“Βρώμικα” καυσαέρια

* Υπερβολική ποσότητα λαδιού στο καρτερ
* Φθαρμένα ελατήρια πιστονιού
* Φθαρμένος κύλινδρος
* Φθαρμένες τσιμούχες βαλβίδων

Οι δίσκοι του συμπλέκτη πατινάρουν

* Ασθενή ελατήρια
* Φθαρμένοι δίσκοι συμπλέκτη
* Φθαρμένο πλατο

Δεν αλλάζουν οι ταχύτητες

* Κατεστραμμένος μύλος ταχυτήτων
* Φθαρμένες φρουκετες γραναζιών
* Φθαρμένα γρανάζια

Το κιβώτιο ταχυτήτων δεν κατεβάζει σχέση

* Σπασμένο ελατήριο στον άξονα των ταχυτήτων
* Βρώμικος ή κολλημένος άξονας των ταχυτήτων
* Φθαρμένες ή σπασμένες φρουκετες

Το κιβώτιο “πετάει” τη σχέση

* Φθαρμένος μύλος κιβωτίου ταχυτήτων
* Φθαρμένες φρουκετες
* Ασθενή ελατήρια στον άξονα των ταχυτήτων

Ασυνήθιστα “βαρύ” τιμόνι

* Υπερβολικό σφίξιμο στο παξιμάδι του τιμονιού
* Σπασμένο ρουλεμάν τιμονιού
* Πρόβλημα στο λαιμό του τιμονιού
* Μειωμένη πίεση ελαστικού

Ταλαντώσεις στο τιμόνι

* Απώλεια ισορροπίας ανάμεσα σε αριστερό και δεξιό πιρούνι
* Πρόβλημα στην ανάρτηση
* Πρόβλημα στον άξονα του τροχού ή στο σκασμένο ελαστικό
* Ξεβιδωμένο παξιμάδι τιμονιού
* Λάθος τύπος ελαστικού ή λάθος πίεση
* Φθαρμένα ή κατεστραμμένα ρουλεμάν τροχού

Ταλαντώσεις στον μπροστά τροχό

* Πρόβλημα στη ζάντα
* Φθαρμένα ρουλεμάν τροχού
* Πρόβλημα στο ελαστικό ή λάθος τύπος ελαστικού
* Ξεβίδωτο παξιμάδι άξονα τροχού
* Λάθος ποσότητα λαδιού στην ανάρτηση

Μπροστά ανάρτηση ασυνήθιστα μαλακή

* Ασθενή ελατήρια
* Μειωμένη ποσότητα λαδιού στην ανάρτηση
* Λάθος ιξώδες λαδιού
* Λάθος ρύθμιση απόσβεσης ανάρτησης
* Στραβός άξονα τροχού

Μπροστά ανάρτηση ασυνήθιστα σκληρή

* Λάθος ιξώδες λαδιού
* Υπερβολική ποσότητα λαδιού
* Λάθος ρύθμιση απόσβεσης ανάρτησης
* Στραβός άξονα τροχού

Θόρυβος από την μπροστά ανάρτηση

* Μειωμένη ποσότητα λαδιού
* Χαλαρές βίδες/παξιμάδια ανάρτησης

Ταλαντώσεις στον πίσω τροχό

* Πρόβλημα στη ζάντα
* Φθαρμένα ρουλεμάν πίσω τροχού ή κουζινέτα ψαλιδιού
* Πρόβλημα στο ελαστικό ή Λάθος τύπος ελαστικού
* Πρόβλημα στο ψαλίδι ή στα κουζινέτα του αμορτισέρ
* Χαλαρές βίδες/παξιμάδια ανάρτησης

Πίσω ανάρτηση ασυνήθιστα μαλακή

* Εξασθενημένο ελατήριο ανάρτησης
* Διαρροή λαδιού ή αερίου αμορτισέρ
* Λάθος ρύθμιση ανάρτησης

Πίσω ανάρτηση ασυνήθιστα σκληρή

* Πρόβλημα στο αμορτισέρ
* Πρόβλημα στο ψαλίδι
* Φθαρμένα κουζινέτα ψαλιδιού ή ανάρτησης
* Λάθος ρύθμιση ανάρτησης

Θόρυβος στην πίσω ανάρτηση

* Χαλαρές βίδες/παξιμάδια ανάρτησης
* Φθαρμένα κουζινέτα ψαλιδιού ή ανάρτησης

Φρένα

1. Ανεπαρκής πέδηση

* Διαρροή υγρών φρένου από το κύκλωμα
* Φθαρμένα τακάκια
* Λάδι ή άλλου είδους αντιτριβικό στα τακάκια/δισκόπλακες
* Φθαρμένος δίσκος
* Αέρας στο κύκλωμα πέδησης
* Ανεπαρκής ποσότητα υγρών φρένου στο ρεζερβουάρ

2. Σφύριγμα φρένων

* Επικαθήσεις άνθρακα/σκόνης στα τακάκια
* Στραβοπατημένα τακάκια
* Πρόβλημα στα ρουλεμάν τροχού
* Χαλαρό παξιμάδι άξονα τροχού
* Φθαρμένα τακάκια
* Ακατάλληλο υγρό φρένων
* Πρόβλημα στην τρόμπα φρένου

3. Μεγάλη διαδρομή μανέτας/ποδόφρενου

* Αέρας στο υδραυλικό κύκλωμα
* Ανεπαρκής ποσότητα υγρών φρένου
* Λάθος τύπος υγρών φρένου

4. Διαρροή υγρών φρένου

* Ανεπαρκής σύσφιξη στις ενώσεις των σωλήνων (μαρκούτσια)
* Κομμένο σωληνάκι (μαρκούτσι)
* Φθαρμένη τσιμούχα εμβόλου

Ηλεκτρικά

1. Ασθενής σπινθήρας στα μπουζί

* Πρόβλημα στον πολλαπλασιαστή ή στον αισθητήρα θέσης εκκεντροφόρου
* Πρόβλημα στο μπουζί
* Πρόβλημα στον αισθητήρα θέσης στροφαλοφόρου
* Πρόβλημα στην ECU
* Πρόβλημα στην καλωδίωση

2. Τα μπουζί γεμίζουν γρήγορα με υπολείμματα καύσης

* Πολύ πλούσιο μείγμα
* Πολύ υψηλό ρελαντί
* Λάθος τύπος καυσίμου
* Βρώμικο φίλτρο αέρος
* Ψυχρού τύπου μπουζί

3. Τα ηλεκτρόδια των μπουζί υπερθερμαίνονται ή καίγονται

* Θερμού τύπου μπουζί
* Υπερθέρμανση κινητήρα
* Μη εγκεκριμένου τύπου μπουζί
* Πολύ φτωχό μείγμα

4. Η γεννήτρια δε φορτίζει τη μπαταρία

* Πρόβλημα στις ενώσεις (φίσες) ή στην καλωδίωση του κυκλώματος φόρτισης
* Πρόβλημα στα πηνία της γεννήτριας (βραχυκυκλωμένα ή ανοιχτοκυκλωμένα)
* Πρόβλημα στον ανορθωτή

5. Η γεννήτρια φορτίζει αλλά με τάση μικρότερη από την προβλεπόμενη

* Κακή επαφή στους τερματισμούς των καλωδίων ή στα φίς
* Πρόβλημα στα πηνία της γεννήτριας (βραχυκυκλωμένα ή ανοιχτοκυκλωμένα)
* Πρόβλημα στον ανορθωτή
* Πρόβλημα στα στοιχεία της μπαταρίας

6. Η γεννήτρια υπερ-φορτίζει την μπαταρία

* Εσωτερικό βραχυκύκλωμα στη μπαταρία
* Πρόβλημα στον ανορθωτή
* Κακή επαφή στη γείωση του ανορθωτή

7. Η μίζα δε γυρίζει

* Πεσμένη μπαταρία
* Πρόβλημα στις επαφές του μπουτόν μίζας
* Πρόβλημα στις ψήκτρες της μίζας
* Πρόβλημα στο ρελέ της μίζας
* Πρόβλημα στην κεντρική ασφάλεια.

Μπαταρία

1. Οξείδωση στους πόλους της μπαταρίας

* Διαρροές οξέος από τη μπαταρία
* Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

2. Η μπαταρία αποφορτίζεται πολύ σύντομα

* Πρόβλημα στο σύστημα φόρτισης της μπαταρίας
* Τα στοιχεία της μπαταρίας έχουν καταστραφεί
* Υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα
* Πολύ παλιά μπαταρία

Πηγή: http://www.vstrom.gr/forum/viewtopic.php?f=83&t=900